LIFTPROJEKT Likwidacja Barier Architektonicznych, Cibes Windy Dźwigi Platformy Osobowe Towarowe Podnośniki Dla Osób Niepełnosprawnych Przyschodowe Winda Vimec Platforma Podnośnik Logo

Drodzy Państwo! W celu przyśpieszenia zamówienia części zamiennej do urządzenia Cibes, uprzejmie prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie formularza zamówienia części zamiennych i przesłanie scanu na adres mailowy tomasz.czajkowski@liftprojekt.pl Poniżej zamieszczamy wykaz części wraz z ich numerami. Serdecznie dziękujemy za współpracę!